top of page
naamloos-98.jpg
S vorm.png
Rood vorm.png
M vorm.png
Ster vorm.png

De Kleine wereld

vlam.png

In onze gezellige klassen en prachtige speelweide kunnen kinderen hun talenten ten volle ontwikkelen. Om echte wereldburgers te worden gaan wij graag naar buiten. Wij plaatsen het kind met zijn of haar interesse centraal, om zo naar de leerdoelen toe te werken. Om die reden zetten we volop in op kleine klassen. Gemotiveerde kinderen onthouden veel beter wat ze zelf doen en ervaren. Zelfstandigheid en verantwoordelijkheid zijn hierbij dus heel belangrijk.

“Kinderen leren veel door te doen, door te ervaren, door het zelf uit te zoeken, kortom door actief te leren.”

Célestin Freinet schreef 32 invarianten. Invarianten zijn in wiskundige taal 'onveranderlijke grootheden'. De invarianten die C. Freinet schreef zijn onveranderlijk en nog steeds toepasbaar in het moderne onderwijs. Bij onze pijlers kan je de invarianten lezen die bij ons in de kijker staan.

U vorm.png
Plantje vorm.png
naamloos-386_edited.jpg
 • Hoe zit dat met de eindtermen?
  Net zoals alle andere gefinancierde scholen behalen wij de doelen en eindtermen die door het ministerie vereist zijn.
 • Graadklassen, hoe werkt dat?
  Elk kind heeft afwisselend de rol als jongste en oudste van de groep. Samenwerken is de uitdaging. De meerwaarde is het leren van en met elkaar. Ook gaat een begeleider 2 jaar met dezelfde leerlingen op pad.
 • Hoe zijn de begeleiders opgeleid?
  De begeleiders hebben het vereiste onderwijsdiploma. Daarbovenop hebben de meeste begeleiders extra opleidingen gevolgd passend binnen het methodeonderwijs. Bij aanwerving van nieuwe medewerkers wordt vooral gepeild naar de visie en ingesteldheid. We leren veel van elkaar en van andere scholen. Naast allerlei opleidingen voorziet de pedagogische begeleidingsdienst van FOPEM ook leergemeenschappen en studiedagen.
 • Krijgen de kinderen een rapport?
  De kinderen krijgen twee keer per jaar een rapport zonder cijfers. Cijfers leren ons weinig over de leervorderingen, de talenten en de inzet van de kinderen. Wij kiezen bewust voor een woordrapport om kinderen de nodige feedback te geven.
 • Kan mijn kind na De Kleine Wereld in elke secundaire school terecht?
  Ja, aangezien we dezelfde eindtermen volgen als andere basisscholen, heeft je kind na het 6de leerjaar de vrijheid om de secundaire school te kiezen.
 • Wat na De Kleine Wereld?
  Kinderen die de oudste leefgroep verlaten krijgen, indien ze de eindtermen gehaald, hebben een getuigschrift lager onderwijs en een advies voor studiekeuze. Kinderen kunnen plannen, organiseren en kennen hun talenten en werkpunten. Vol zelfvertrouwen starten ze aan een nieuwe uitdaging!
 • Mogen de kinderen doen wat ze willen?
  Neen, zeker niet. Wie in een freinetschool rondkijkt, merkt heel wat bedrijvigheid op, maar dit alles binnen een duidelijke structuur. Kinderen zijn enthousiast en druk in de weer, zowel buiten als binnen. De vrijheid gaat hand in hand met de verantwoordelijkheid. Kinderen worden in De Kleine Wereld gestimuleerd om zelfstandig te werken en ze zijn ook verantwoordelijk voor wat ze kiezen en doen. Er worden verwachtingen aan gekoppeld door de begeleider en/of de groep. In een coöperatieve werking zijn afspraken net heel belangrijk.
 • Kunnen ze warm eten op school?
  We verkiezen om te eten in kleine groepjes in de eigen klas. Zo kan een middagpauze ook echt een pauze zijn. Geen grote groepen, maar een gezellige middagbabbel. Om die reden kunnen we geen warme maaltijden serveren. De kinderen nemen hun lunchpakketje mee. Een heel aantal kinderen neemt een thermospotje mee om toch te kunnen genieten van een warme maaltijd.
 • Hoe laat is er toezicht op de weide?
  Vanaf 8.15u zijn kinderen welkom op de weide. Voor die tijd kunnen ze terecht in onze opvang De Kleine Wij. Na schooltijd is er toezicht tot 16u. Wie daarna nog op school aanwezig is wordt automatisch ingeschreven in De Kleine Wij.
 • Hoe zit dat met de studie?
  Kinderen kunnen vanaf het lager op maandag, dinsdag en donderdag gebruik maken van de studie van 15.30u tot 16.00u. Het is belangrijk dat het kind zelf de verantwoordelijkheid neemt om hiervan gebruik te maken. De andere kinderen spelen buiten of gaan naar huis. Vanaf 16u kunnen de kinderen aansluiten bij de opvang De Kleine Wij.
bottom of page