top of page
naamloos-408.jpg

FOPEM

Staat voor Federatie van Onafhankelijke Pluralistische Emancipatorische Methodescholen en is gegroeid uit de Federatie Freinetwerking, de Vlaamse Onafhankelijke Methodeschool en ervaringsgerichte methodescholen, allemaal scholen uit de groep niet-confessioneel onderwijs.

SOM

Scholengemeenschap Onafhankelijke Methodescholen
Begin juli 2003 hebben de FOPEM-scholen een uitzondering gekregen om een scholengemeenschap te vormen in een geografisch veel groter gebied dan de voorziene drie aangrenzende zones.

oko

Een overlegplatform waar de kleinere koepels van het vrij gesubsidieerd onderwijs elkaar ontmoeten met het oog op een gezamenlijke vertegenwoordiging in diverse beleidsorganen van de Vlaamse Overheid.

CLB

Centrum Leerling Begeleiding
De Weimeersen
Zuiderlaan 42 - 8790 Waregem
056 60 23 93
info@vclbweimeersen.be

brugfiguur

De brugfiguur maakt de ‘brug’ tussen de school, ouders en partners in de buurt. Ze ondersteunt gezinnen met kinderen en jongeren (van 0 tot 18 jaar), steeds met toestemming van de ouders.

Een brugfiguur kan een korte begeleiding doen, informatie en advies geven over verschillende levensdomeinen (financieel, huisvesting, opvang, zorg, onderwijs, vrije tijd, taal en opvoeding…).  De brugfiguur werkt ook rond ouderparticipatie en het ondersteunen van de verschillende schoolteams.

bottom of page